Светът е бизнес!

Betia Trust 

“We have worked for the past 15 years with passion and desire for growth. As we have grown and evolved, we have valued most our clients and people”

Накратко за нас

Какво правим

Ние сме частна инвестиционна холдингова компания. Чрез корпоративното доверие през последните 15 години успяхме да групираме бизнес интереси със значителна пазарна мощ, които си сътрудничат по различни начини. Нашите инвестиции са в компании с обща пазарна капитализация над 10 000 000 млн. евро. През последните години успяхме да демонстрираме високи нива на устойчивост и стабилност, въпреки предизвикателните  икономически условия. 

Основните ни бизнес и инвестиционни интереси са в областта на въглеродни емисии, чиста енергия, строителството, туризма, управлението на сгради и активи, капиталови и финансови пазари. Ние вярваме в добавената стойност на нашите услуги и се стремим непрекъснато да усъвършенстваме качеството им и удовлетвореността на клиента. В нашите компании работят над 100 високо мотивирани професионалисти, които са основният ресурс за налагане и развитие на успешен "НОУ-ХАУ". Светът на бизнеса е необятен – това е неговата най-хубава характеристика. "Всяко наше решение отключва поредица от възможности и докато разсъждаваме върху милионите комбинации и пътища, по които можем да поемем, неусетно вече сме тръгнали по един от тях."